รายงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (รายชื่อ)

Report การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แยกเป็นรายบุคคล
เงื่อนไข :
    ให้เลือกช่วงเวลาเฉพาะในเดือนที่ต้องการรายงาน เช่น วันที่ 1 - 30 พ.ย. 56

Download report 
Download report เพิ่มการใช้ขวดนม