รายงานการคัดกรองโรคไม่ติดต่อแยกกลุ่มอายุ

ก่อนรัน report นี้ ขอแจ้งเงื่อนไขดังนี้
1.ผลการคัดกรองได้ตัดกลุ่มป่วยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะดึงจาก field chronic_flag='0'
2.หากพบว่าจำนวนมีภาวะเสี่ยงจากการคัดกรองด้วยวาจา "ต่ำกว่า" ได้รับการตรวจเลือดหาน้ำตาล นั้นแปลว่า คุณไม่ได้ติ๊กตรงข้อ verbal เพราะได้เอาผลรวมจากคะแนน verbal มาเป็นตัวกำหนด
3.ระดับความดัน นับจาก (hbp_s2, hbp_d2) เพราะถ้า BP ไม่มากว่า 120/80 ซึ่งก็คือปกติ คุณก็ไม่มีความจำเป็นที่จะลงครั้งที่ 2
*** หากมีส่วนใดที่ รายงานออกผิดไปจากที่ควรจะเป็นจริง  กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยค่ะDownload แยกรายหมู่
Download รวม