ผลการคัดกรอง ncd59


เงื่อนไข
1. หากป่วยความดันผลการคัดกรองHT จะว่าง
2. หากป่วยเบาหวานผลการคัดกรอง DM จะว่าง แต่ถ้าคุณบันทึกค่าน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ผลการคัดกรองจะออกมาเสมอ
3. ผลการคัดกรองDM จะออกก็ต่อเมื่อ เลือกวิธีการตรวจ เป็น 3. DTX(อดอาหาร)
4. กลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นกลุ่มป่วยสองโรค